Програма

iCalendar

Зала АЗала B
15 октомври - събота
09:30 - 10:00Кафе
10:00 - 10:15Откриване
10:15 - 11:00Митичното животно отворена институция
Жоро Пенчев
11:15 - 12:00Повишаване на общественото доверие чрез отворени данни
Благослав Михайлов
Learn with FOSS communities
Elzbieta Godlewska
12:15 - 13:00Обществена инфраструктура в дигиталната ера
Божидар Божанов
Is the future of VLSI design open source ?
Радослав Борисов
13:15 - 14:00Обяд
14:15 - 15:00Голям monitoring
Васил Колев
Search engine of the European Commission: use of open source
Стефан Колев
15:15 - 16:00Real-time Linux
Радослав Колев
Кога технологиите възпрепятстват ученето?
Иван Господинов
16:15 - 17:00Building vs Buying Software
Николай Стоицев
Умря ли С++ за desktop?
Дончо Ангелов
17:15 - 18:00Lightning talks
How to survive the eBPF verifier
Димитър Каналиев
16 октомври - неделя
09:30 - 10:15Кафе
10:15 - 11:00Национална и EU киберсигурност
Петър Кирков
An in-depth look at Maemo Leste
Merlijn Wajer
11:15 - 12:00Linux обновления с RAUC и Docker
Леон Анави
Какво е Community Management и има ли почва у нас?
Орлин Василев
12:15 - 13:00Завръщане към хуманизма
Йовко Ламбрев
Lakehouse Analytics с Dremio
Димитър Митов
13:15 - 14:00Обяд
14:15 - 15:00Kubernetes networking 101 from bottom to top
Валентин Христев
DynASM
Йоан Карадимов
15:15 - 16:00Kole Poluchi li? ...или защо и как да тестваме в production
Петър Събев
Streaming репликация в PostgreSQL за средни по размер бази данни
Иван Иванов
16:15 - 17:00Pragmatic Machine Learning
Стефан Добрев
Composing the Ultimate SBOM
Ivana Atanasova, Velichka Atanasova
17:15 - 18:00Using and abusing MySQL indexes
Marian Marinov
 
18:00 - 18:15Закриване
Social
Civic Hacking
Advanced Technical
Образование
Technical
OpenBiz
English
Български

Кафе

Събуждане преди конференцията

Откриване

Ще открием конференцията.

Митичното животно отворена институция (Жоро Пенчев)

Защо на институциите им е толкова трудно да споделят данни? А информация? А инициативи? Не могат, не искат или не знаят как? В тази лекция ще разгледаме през много ъгли и много натрупан опит в администрацията какво точно им пречи, как да го преодолеем и дали всъщност искаме.

Повишаване на общественото доверие чрез отворени данни (Благослав Михайлов)

Доверието в обществените институции е ключово за функционирането на една демокрация. В тази лекция искаме да разгледаме, през призмата на проекта Стража, как това доверие може да бъде повишено чрез предоставянето на бърз достъпни до визуализации на отворени данни.

Learn with FOSS communities (Elzbieta Godlewska)

Ubuntu, Debian, Parrot, Sys/DevOps, LPI - these are examples of free and open software communities. How do these informal groups work? How do you turn a shared passion into a project and a project into a profession?

Обществена инфраструктура в дигиталната ера (Божидар Божанов)

Свикнали сме обществената инфраструктура да бъде физическа - пътища, релси, осветление, кабели. В 21-ви век обществената инфраструктура трябва да бъде и дигитална, а именно - програмни интерфейси (APIs).

Is the future of VLSI design open source ? (Радослав Борисов)

Last years there was a major push towards designing open source chips and creating environment where sharing designs is possible, similar to the open source software at the beginning. The biggest issue was that there were no open source PDKs, which can be used for real design. Most of the open source PDKs were general purpose with academic models, which were either overestimating or underestimating the processes compared to real foundries. Today it is possible to design your own chip, simulate it's performance and even fabricate it for free if you wish, using only open source software. Currently 130nm node is available for general purpose designs and academic projects with area approximately 10 mm^2 on open MPW for free. This is the first open PDK from Skywaters and made possible by Google, but this is just the beginning since more foundries are joining and opening their processes for low cost fabrication of custom ASICs. In this talk I would like to touch the surface of ASIC design process and how you can design your own chip using only open source tools and why not sending it for fabrication.

Обяд

Възстановяване на силите.

Голям monitoring (Васил Колев)

Ще разкажа за система за monitoring на хиляди отдалечени машини, както и на системата, която работи в/у тях. Ще опиша софтуера, дописаните неща, как се справя и колко лесно всеки може да си сглоби сам такава.

Search engine of the European Commission: use of open source (Стефан Колев)

This talk in English and Bulgarian will detail how the Commission uses open source for its internal search engine.

Real-time Linux (Радослав Колев)

The Linux kernel was never designed with real-time applications in mind. Despite the fact that many people were skeptical about retrofitting such capabilities the PREEMPT_RT patch set has proven it's possible. Linux hasn't conquered the realm of safety critical 'hard real-time' systems yet, and may be never will, but with the help of PREEMPT_RT it's definitely an option worth considering if you are dealing with a 'soft real-time' system.

Кога технологиите възпрепятстват ученето? (Иван Господинов)

Всеки един образователен продукт е създаден с определен педагогически дизайн, независимо дали създателите му осъзнават това или не. Макар и качеството на учене с даден инструмент или материал да зависи в най-голяма степен от приложената от учителя педагогика, педагогическият дизайн на учебните пособия също предопределя и структурира учебния процес и неговите резултати. Медийните и технологичните иновации обикновено водят след себе си ентусиазъм за трансформация в образованителния сектор, но исторически погледнато трансформацията най-често се изразява в разширяване на обхвата на институциите и в смъкване на критериите за учене. Защо се получава така, какви рискове водят след себе си тенденциите в образователните технологии и на какво можем да се надяваме, ще бъде предмет на лекцията на учителят по философия Иван Господинов от сдружение Образование без раници.

Building vs Buying Software (Николай Стоицев)

As engineers, we like to solve problems by building solutions from scratch. Even though on some occasions it’s better to buy and integrate existing software. But how come? Are engineers who don’t always deliver from scratch real engineers? The goal of this talk is to answer all important questions about making build vs buy decisions. We’ll see how to define a clear strategy for making such decisions. And we’ll explore how to select and integrate existing software efficiently. Even if your company doesn’t have the habit of doing it.

Умря ли С++ за desktop? (Дончо Ангелов)

Работейки с бъдещи колеги, тепърва започващи с езика С++, често ме питат "а сега накъде". И аз осъзнавам, че в съвременния микс от Javascript, Typescript, Node, Java и т.н., бъдещите С++ програмисти не са съвсем сигурни какво и с какво да правят, а и дали не са си загубили времето. Та затотва ще си поговорим за [Dear IamGUI](https://github.com/ocornut/imgui), или както създаделите му го наричат: "a bloat-free graphical user interface library for C++".

Lightning talks

Кратки лекции от по 5 минути със записване на място.

How to survive the eBPF verifier (Димитър Каналиев)

Защо бихме използвали eBPF в production или как да се застреляме в крака без да има други жертви. Често срещани грешки и как да ги избегнем.

Национална и EU киберсигурност (Петър Кирков)

Как работи киберсигурността на ниво държава: каква е функцията на CSIRT екипите, как може да се докладва нещо, свързано с киберсигурност, каква се случва след това (ескалацията)? Какво се случва на EU ниво - Директива NIS2, ENISA и накъде отиваме ?

An in-depth look at Maemo Leste (Merlijn Wajer)

This talk will discuss the Maemo Leste GNU/Linux smartphone operating system architecture in detail. In particular, it will discuss the relevant low-level parts of the Linux kernel (and drivers) that the project interacts with, as well as the design of the userspace components, how they interact and the direction we aim to the take the project in the near future.

Linux обновления с RAUC и Docker (Леон Анави)

RAUC е open source софтуерен механизъм за обновление на Linux дистрибуции с два единтични ext4 дяла и възможност за допълнителни дялове за съхранение на данни. След инсталиране на обновлението на неактивния дял и рестарт, първоначална зареждаща програма (boot loader) трябва да го активира. Ще разгледаме интеграцията на RAUC в Linux kernel-a и Das U-Boot за Raspberry Pi при създаване на GNU/Linux дистрибуция с Yocto Project и OpenEmbedded. Също така презентацията ще демонстрира комбинирана стратегия за обновления чрез RAUC и виртуализация посредством Docker контейнери за потребителските приложения.

Какво е Community Management и има ли почва у нас? (Орлин Василев)

Какво е Community Management(Manager) и има ли той почва у нас? Къде свършва техническата част, започва DevRel и как това се отнася към Community Managment? Въобще "комюнитито" има ли нужда от мениджър и с какво една такава роля помага за развитието на един Open Source проект? Орлин е с 20 годишен опит от sysadmin през developer и DevOps, в момента community manager ще се опита да отговори на тези въпроси както и да разкаже за прехода от техническата роля към community manager!

Завръщане към хуманизма (Йовко Ламбрев)

Вместо географски разпределен и достъпен за всички Интернет, разпространяващ знания, глобалната мрежа е повече или по-малко приватизирана и централизирана около неколцина гиганта и се превърна в среда за разпространение на дезинформация и пропаганда. Крайно време е за съпротива, за идеи в полза на развитието на човечеството и демокрацията, за hi-tech ренесанс. И... за поемане на отговорност!

Lakehouse Analytics с Dremio (Димитър Митов)

Dremio е софтуер с отворен код и lakehouse платформа за изпълнение на аналитични задачи чрез SQL зявки директно върху данни от data lake без да е необходимо поддържането на data warehouse. Според нуждите на потребителя Dremio може да обединява и обработва данни от различни източници - object storage, релационни бази данни, NoSQL бази данни и отделни файлове без междинни копия. С native поддръжка на формата Apache Arrow, силен паралелизъм и кеширане на информацията, Dremio може бързо да даде желания резултат в работата с непрекъснато нарастващи и разнообразни данни. Поддръжката на протокола Apache Arrow Flight SQL улеснява значително взаимодействието на Dremio с други системи.

Kubernetes networking 101 from bottom to top (Валентин Христев)

Kubernetes Networking 101 will introduce attendees to the world of network communications. Starting from basic L2 Linux OS networking like interfaces and bridging passing containers namespaces, veth ( Virtual Ethernet Device ) to the roof, a.k.a. Kubernetes CNI, DNS, plugins, services, ingress, and load balancing. The talk delivers a high-level overview but will help you understand how all facets of Kubernetes networking come together to enable powerful communication solutions.

DynASM (Йоан Карадимов)

DynASM e двигателят зад LuaJIT. Представлява комбинация от препроцесор за езика C и минималистична библиотека за генериране изпълним код по време на изпълнение. Тази лекция е увод във възможностите, предимствата и ограниченията на DynASM, както и демонстрация на имплементацията на JIT компилатор за малък DSL (предметно-ориентиран език).

Kole Poluchi li? ...или защо и как да тестваме в production (Петър Събев)

Човек и добре да живее, се налага да тества в production. Кога и как можем да избегнем това? Как да направим така, че Колето да не праща хиляди мейли на клиентите ни? Как да маскираме и обфускираме данни, какво подмножество данни да изберем и няколко други трикове, споделени от Петър Събев и 18-годишният му професионален опит в сферата на тестването.

Streaming репликация в PostgreSQL за средни по размер бази данни (Иван Иванов)

Лекцията има за цел да представи предизвикателствата и решенията за тях при активиране и конфигуриране на PostgreSQL streaming репликация за средни по размер бази данни (между 5 - 15 TB). Конфигурирането и поддържането на репликация в PostgreSQL за подобни размери от бази данни не представлява технически проблем, но изисква внимание, защото има тънкости, които ако бъдат пропуснати, репликацията или няма да се осъществи, или няма да бъде надеждна. Затова в лекцията ще бъдат описани практически съвети и инструменти за справяне с техническите трудности, породени от обема на базата данни или свързани със скоростта на мрежовата връзка между master сървъра и secondary сървъра. В края на лекцията ще бъдат дадени и решения за мониторинг и правилна поддръжка на репликацията след нейното активиране.

Pragmatic Machine Learning (Стефан Добрев)

In this talk we will walk in the shoes of a machine learning engineer from building domain knowledge to deploying models to production. If you love programming but don't want your head exploding with cross-entropy loss and descending gradients this is your talk.

Composing the Ultimate SBOM (Ivana Atanasova, Velichka Atanasova)

The potential of SBOMs to track vulnerabilities is widely recognized. Open source tools capable of creating SBOMs exist in abundance. However, many of these tools are inventorying software post-build, which relies on heuristics and can result in missing build and dependency metadata which limits the compliance and security benefits of an SBOM. Software is modular in nature - each component has its lifecycle and our SBOM creation and management should represent the modular nature of the whole. What if instead of relying on post-build tools we utilized a sum-of-parts approach to create component level Micro-SBOMs that could be stitched together to create one high-level SBOM? We refer to the process of taking one or more Micro-SBOMs describing some component of the same top level software and transforming them into a single SBOM as "composing". Instead of asking SBOM consumers to open hundreds of fragmented Micro-SBOMs, we’re working on a tool that can do the composing for us. In this talk we will share details on why post-build scanning isn’t sufficient for producing accurate SBOM, discuss operationalization of SBOMs and motivate the need for more modular SBOM composition. We will demo our proof-of-concept SPDX SBOM composition tool and invite your feedback and collaboration.

Using and abusing MySQL indexes (Marian Marinov)

In this talk Marian will present a deep dive into the internals of MySQL by providing more information about how MySQL handles your queries. He will answer the following questions: * How to identify bad or slow queries * How do indexes work in MySQL * How to identify inefficient indexes * Why MySQL is not choosing my index * When to leverage HASH indexs instead of BTREE You will see concrete examples and solutions. In addition, Marian will share some monitoring metrics that you can use in your Grafana setup, to keep an eye on MySQL it self.

Закриване

Ще закрием конференцията.

Радослав Колев
Marian Marinov
Петър Кирков
Благослав Михайлов
Boyan Milanov
Петър Събев
Иван Иванов
Velichka Atanasova
Ivana Atanasova
Божидар Божанов
Орлин Василев
Михаил Андреев
Калоян Котларски
Йовко Ламбрев
Стефан Добрев
Elzbieta Godlewska
Мартин Врачев
Merlijn Wajer
Димитър Митов
Antoni Ivanov
Валентин Христев
Илиян Петков
Николай Стоицев
Йоан Карадимов
Жоро Пенчев
Иван Господинов
Дончо Ангелов
Щеряна Шопова
Цветан Узунов
Мартин Айвазов
Александър Тодоров
Леон Анави
Dimitar Zahariev
Радослав Борисов
Георги Иванов
Васил Колев
Мариела Станчева
Екип на OpenFest
Евгени Дюлгеров
Димитър Каналиев
Йордан Павлов
Стефан Колев
Радослав Колев

Радослав Колев

Радослав започва да си играе с ГНУ/Линукс като ученик, в края на миналия век :). Не след дълго намира първата си истинска работа като системен администратор на сървъри на интернет доставчик. След това нещата се въртят все около любимата операционна система, като в различни моменти е бил QA, програмист или devops. После добавя и друго от своите хобита към професията – електрониката, и се занимава с разработка на софтуер за специализирани електронни устройства. В момента работи в Suse по проект за вграждане на Линукс в автомобили, а в свободното си време прави разни неща от дърво.

Marian Marinov

Marian Marinov

Marian is a system administrator by heart. He is working with Linux for more than 20 years. Currently, he is Head of DevOps at Web Hosting Canada. He is a big fan of FOSS and regularly speaks at different FOSS conferences around the world. Marian also helps with the organization of OpenFest - Bulgaria's biggest FOSS conferences. In his spare time, he teaches Linux system administration and Network security courses at Sofia University and SoftUni.

Петър Кирков

Петър Кирков

Петър се занимава с информационна сигурност от 20 години, като е правил одити, работил е с нормативни регулации, стандарти и изисквания, както и е проектирал системи. Понастоящем е директор Мрежова и информационна сигурност в Министерство на електронното управление, където се занимава с киберсигурност не само на самото министерство, а на държавно ниво.

Благослав Михайлов

Благослав Михайлов

Благослав Михайлов е млад инди гейм девелопър и поддръжник на е-демокрацията. Завършил е изкуствен интелект в Шефилд, но от 4 години е в България и работи по различни свои проекти, целящи да подобрят социалната среда на България чрез технологии. От средата на 2021 създава и развива проекта "Стража".

Boyan Milanov

Boyan Milanov

Boyan Milanov is a junior system administrator. Fan of UNIX/Linux systems also interested in Database administration.

Петър Събев

Петър Събев

Peter Sabev has been passionate about computers, programming and IT since the era of Pravetz-8 (when he was seven years old). Winning medals as part of the Bulgarian national programming team during his years as a high school student, he founded his big passion in 2005 - software testing and quality assurance. Since then, he has climbed the entire career ladder - from Junior QA to CEO of his own consulting IT company. Peter has also built IT teams from scratch in various software companies from different sectors: finances, insurance, real estate, e-commerce, smart homes, IoT, fraud prevention, security, cryptography, sports betting, RPA, etc. Peter has acquired a Ph.D. with a thesis about software test automation. He also co-organizes conferences and events for the IT community in Bulgaria, such as DEV: Challenge Accepted, QA: Challenge Accepted, IT-Weekend, etc. He has spoken at many international conferences and meetups in Bulgaria, Romania, Lithuania, Russia, the Netherlands, Italy, England, and others. Married, with two children, five laptops, and a cat.

Иван Иванов

Иван Иванов

Иван Иванов е senior системен администратор и team leader в Telebid-Pro, където отговаря за инсталиране, конфигуриране и мониторинг на Linux и Cloud базирани операционни системи. Интересите му се разпростират от перфектно владеене на малки команди като grep и awk до вдигане и поддържане на големи клъстери от бази данни например. Интересува се от Linux и open-source софтуер от повече от 10 години. Може би тук е моментът да се спомене, въпреки че познава Debian GNU/Linux от версия 5 (lenny), Иван е фен на systemd начина за конфигуриране на услуги.

Velichka Atanasova

Velichka Atanasova

Velichka is a Senior Open Source Engineering Manager in VMware’s Open Source Program Office where she thrives exploring the innovation capabilities and collaborative power of open source. Before joining VMware in 2019, she spent more than a decade working for a large international financial institution, rising from a junior .NET engineer to the head of the software development department in Sofia, Bulgaria. Over the years, she has engaged in all aspects of the software development lifecycle and gained considerable knowledge and experience in Project and People Management. Velichka lives in Sofia with her partner and is raising two smart and self-confident young ladies.

Ivana Atanasova

Ivana Atanasova

Ivana Atanasova is an Open Source Engineer in VMware's Open Source Program Office, where she has contributed to a variety of projects, including Tern, Python-TUF, CHAOSS' Augur, Network Service Mesh, OpenFaaS and others. Previously, Ivana worked at the Bulgarian Academy of Science as a contractor for the Advanced Computing for Innovation Project in Sofia for generating emotional speech, a key technique towards a natural and realistic conversation between humans and machines. She is an active speaker and has spoken at various events, including KubeCon, Open Source Summit, OpenFest, and served as a member of the KubeCon EU 2022 Program Committee. When she’s away from her keyboard, Ivana enjoys playing piano, painting, reading, cooking and walking around nature.

Божидар Божанов

Божидар Божанов

Божидар Божанов е програмист и софтуерен архитект. Първият министър на електронното управление на България. Основател на LogSentinel, компания за информационна сигурност.

Орлин Василев

Орлин Василев

Orlin Vasilev aka Orlix is the the Sr. Community Manager(Harbor and Velero) as part of the Cloud Native team at VMware. CNCF Ambassador and driving the biggest Meetup Group(~1K members) in Bulgaria. KubeCon CfP review board member and co-chair for Track 101. Previously SysAdmin/Dev/SRE/System engineering roles for over 15 years! Located in Bulgaria, Europe! Father of two - a girl and a boy! Passionate snowboarder, DIY and semi-professional BBQ Pitmaster!

Михаил Андреев

Михаил Андреев

Open source ентусиаст от над 10 години. Понастоящем devops с хоби домашно варене на бира

Калоян Котларски

Калоян Котларски

Калоян Котларски е на 26 години. Завършил е "Музика" в НБУ, специалност "Тон-режисура". Практикувал е професията 3 години. Още от ученик се занимава непрофесионално с компютърни технологии. В последната година и половина е част от StorPool като системен администратор.

Йовко Ламбрев

Йовко Ламбрев

ИТ експерт, инженер, блогър и фотограф от Пловдив. Основател на OpenFest, съосновател на Trakia.Tech, няколко технологични компании и toest.bg. Член на Настоятелството на Фондация „Тоест“. Вярва, че можем да направим света по-добър.

Стефан Добрев

Стефан Добрев

Stefan has been fighting entropy in software for the last two decades. He believes that nothing is impossible, it just takes a little longer to accomplish. Stefan's mission is to build great teams fueled by a strong culture. His playground is ST6 which is a cultural startup with a focus on software craftsmanship.

Elzbieta Godlewska

Elzbieta Godlewska

Since 2005 dedicated to promote Open Source, since 2011 with the Linux Professional Institute (LPI), global certification standard and career support organization for open source professionals. Elzbieta has been working on certification programs and career support for IT professionals for many years, previously as senior manager at CompTIA for EMEA regions.

Мартин Врачев

Мартин Врачев

Martin Vrachev is an Open Source software developer part from the Open Source Technology Center (OSTC) inside the Office of the CTO (OCTO). Together with his colleagues from the Security team inside OSTC, they work on The Update Framework (TUF) specification and python reference implementation. Their goal is to help to achieve PEP 458 - integrate TUF inside PyPI. Martin is also a part of the CNCF Sig Security group. There they are doing security assessments (similar to Treat Modeling) on Open Source projects and work towards educating and helping developers to recognize the possible security vulnerabilities in the Cloud Native world.

Merlijn Wajer

Merlijn Wajer

Merlijn Wajer finished his Bachelor of Computer Science at the University of Amsterdam. He loves working on free and open source software. Next to his academic adventures, he: * is one of the founders of the "Maemo Leste" association in the public interest in Bulgaria, focussed on proving an ethical smartphone operating system * is one of the founders of the “Hart voor Internetvrijheid” foundation, a foundation dedicated to protecting anonymity online * is a member of the Sofia Hackerspace "initLab" * works on software for archive.org

Димитър Митов

Димитър Митов

Димитър Митов е data engineer в DXC Technology, Линукс потребител по убеждение и поддръжник на отворените технологии в последните почти две десетилетия.

Antoni Ivanov

Antoni Ivanov

Software developer working on big data analytics systems. He is passionate about helping organizations and people create great products using data-driven practices. His latest work is on an open-source project Versatile Data Kit which aims to make the life of Data Engineers and scientists happy and easy. In his spare time he tries to learn piano, Japanese, go (the ancient Chinese game, not the programming language), tennis.

Валентин Христев

Валентин Христев

Valentin Hristev is Staff Site Reliability Engineer at VMware Carbon Black. The core function is to keep Clouds clear and prevent storms by proactively identifying issues and taking action on more than a million VMs. He loves to write Cloud Native solutions, automate the world, and be one step ahead of the problems. With more than 18 years of experience starting in system and network administration, his heart is in the IT industry as a Site Reliability Engineer. In his spare time, he is trying to find new challenges to keep his life interesting.

Илиян Петков

Илиян Петков

Запалих се по Линукс откакто започнах първият си стаж като ученик в края на 90'те. Завърших магистратура в Технически универстиет-София и няколко години работих в сверата на телекомуникациите. Последните 10 години се занимавам основно със системна администрация, виртуализация, програмиране и автоматизация. От няколко години интересите ми са насочени основно към системите за контейнеризация и оркестрация.

Николай Стоицев

Николай Стоицев

Nikolay Stoitsev is an engineering manager at the early-stage HealthTech startup Halo Dx. He is leading a team that is reimagining the software systems for medical diagnosis to improve human health and well-being. Nikolay has an obsession with building great teams and great software products. He was previously at Uber, VMware, and different startups.

Йоан Карадимов

Йоан Карадимов

Йоан е завършил СМГ и ФМИ на СУ. Има 15 години професионален опит с разнообразие от езици и технологични стекове. В момента работи в Dext. Участвал е в организацията и воденето на различни курсове в СУ, където в момента е докторант. Интересите му включват изкуствен интелект, алгоритми, оптимизация, програмиране на ниско ниво, portable код. Използва GNU userland... върху Windows.

Жоро Пенчев

Жоро Пенчев

Жоро Пенчев е софтуерен специалист с над двадесет годишен опит и е поемал всякакви роли в индустрията. Почти толкова години опит има и в гражданския активизъм из теми като електронно управление, иновации, българи в чужбина, образование, културно и природно наследство, градски политики. Съветник на министъра на електронното управление и експерт към кабинета на вицепремиера по ефективно управление в последното правителство, както и съветник по дигитализация и иновации на министъра на икономиката през 2021 г. Координатор в областите управление, икономика и технологии в проекта "Визия за София" за изработване на дългосрочна стратегия за развитие на столицата, консултант по архитектури за данни и информационни системи в ОП Софияплан. Председател на управителния съвет на фондация "Общество.бг" и част от екипа, създал първия национален портал за отворени данни и кампанията за отворен код в публичните проекти. Със седемгодишен опит като преподавател по компютърни науки в СУ "Св. Климент Охридски".

Иван Господинов

Иван Господинов

Иван Господинов е председател на Управителния съвет на сдружение „Образование без раници“ от създаването му и един от учредителите му през 2015 г. Той е официалният “езиков адвокат” за български език към Кан Академията. Той превежда, записва образователни клипове и организира работните процеси около платформата от 2011 г. насам. Иван е учител по философия и немски език. В “Образование без раници” той е основният експерт по образователни политики, вкл. консултирайки институции като МОН, както и обучител на учители. Докторант по философия на образованието към Католическия университет на Айхщат–Инголщат, магистър по образователни науки от Единбургския университет (Шотландия, 2017 г.) и бакалавър по философия от Лайпцигския университет (Германия, 2013 г.). Иван е участвал в програмата на “Заедно в час” и е носител на отличието “30 под 30” на Форбс България в категория образование.

Дончо Ангелов

Дончо Ангелов

Senior C++ човек (Dev, Lead, сещате се), преди петнадесет години, за почти двадесет години. Последният ред production code написа в Майкрософт през далечната 2010-а. Имаше даже смелост (лудост или глупост може би би било по-точно?) тогава да говори за Майкрософт технологии на OpenFest, когато Майкрософт беше все още враг номер едно на общността. От петнадесет и отгоре години е част от хората, които се борят с хубавите и лошите черти на хората, които пишат софтуер. Т.е., занимава се с изграждане и управление на екипи от един до осемдесет и нагоре човеци, чиято цел (на екипите) е да пишата хубав, бърз, красив и ефективен софтуер. Все още е в този бизнес, та най-вероятно прави нещо както трябва. Но пък често му идват абсурдните идеи да представя технически теми от миналия век на конференции, на които средната възраст на учасатниците се доближава до тази на най-големия му син. Може би го прави, защото смеха, сатирата и забавата правят света едно по-добро място?

Щеряна Шопова

Щеряна Шопова

Щеряна Шопова получава като подарък първия си компютър на 7, и оттогава винаги е знаела, че иска да се занимава точно с програмиране. Завършила е Информатика във ФМИ на СУ, от почти двадесет години се занимава с разработката на различни приложения, най-вече свързани с компютърни мрежи и вградени системи. От 2006-та година участва в разбработката на проекта FreeBSD, горе долу по същото време се присъединява и към екипа на OpenFest. Обича да пътува и да среща нови места и приятели.

Цветан Узунов

Цветан Узунов

Цветан Узунов е Hardware hacker и се опитва да популяризира Open Source Hardware в България. Занимава се с хардуер и софтуер, откакто се помни. Основава фирма Олимекс преди 27 години, повечето от продуктите на фирмата са с отворен хардуер и софтуер, показвайки на практика, че отворените технологии не само не пречат, но помагат да се създават по-добри продукти и правят бизнеса по-успешен.

Мартин Айвазов

Мартин Айвазов

Martin is a software engineer, robotics enthusiast, and president at RoboClub.bg where students from different courses and flows combine their skills to create(designing, assembling, and programming) robots, home-automation systems, drones, etc. He has organized dozens of workshops for soldering, python programming, git/github, etc. His main purpose is to have fun doing the things he loves.

Александър Тодоров

Александър Тодоров

Алекс е програмист и QA с 10 години опит в бранша. Той е открил над 1600 бъга и е бил test lead на Red Hat Enterprise Linux 5 през целия жизнен цикъл на продукта. В момента се занимава основно с QA консултация и research на различни QA техники. Обича да пише на Python и да праща пул рикуести в GitHub.

Леон Анави

Леон Анави

Леон Анави e софтуерен инженер и open source ентусиаст. Занимава се с разработване и интегриране на open source софтуерни проекти в GNU/Linux дистрибуции за автомобилната индустрия и embedded Linux устройства. В свободното си време проектира open source hardware. Участвал е като лектор на редица конференции за технологии с отворен код в Сан Франциско, Сан Диего, Портланд Орегон, Брюксел, Берлин, Прага, Братислава, Лион, Кеймбридж, Хонг Конг, Шанхай, Шънджън, София, Бургас и в любимия му роден Пловдив.

Dimitar Zahariev

Dimitar Zahariev

Dimitar is an openSUSE Advocate and a lecturer. As an openSUSE Advocate, he seeks to popularize the project and the distributions in particular and helps people adopt and use them. As a lecturer, he has participated in conferences on different topics. For the past five+ years, he has been developing and teaching courses on various topics such as Windows, Linux, Kubernetes, DevOps, and Azure.

Радослав Борисов

Радослав Борисов

Rado is an open source enthusiast, fan of all kind of electronics. Has finished master degree in radio communications, worked on different projects including microwave and photonics.

Георги Иванов

Георги Иванов

С повече от 8 години опит Георги е QA Architect в Ментормейт, който успешно е създал автоматизирани решения и стратегии за тестване за много проекти - Web, Mobile, Restful Services, Big Data и други. Той е основал обучения за автоматизирано тестване в компанията и обича да споделя опита си с други хора и да им помага да стават по-добри в работата си. Георги винаги е ентусиазиран да изпробва нови технологии и методи за автоматизирано тестване.

Васил Колев

Васил Колев

Занимава се с дебъгване на каквото му дадат. Преди да стане баща, се занимаваше сериозно с организацията OpenFest, сега не чак толкова.

Мариела Станчева

Мариела Станчева

Мариела Станчева е анализатор на данни. Обича да разказва историята зад числата. И да уча компютрите да я разказват. Има две деца и всяко от тях не харесва математиката по свой собствен уникален начин. Опитът с тях е причина да напише книгата „Наръчник на бунтаря за проваляне на часа по математика“. Обича да играе бордови игри. Бордовата игра "Светът на Байта" е с уникална механика и изключителен дизайн. Така Мариела Станчева иска да мотивира хората да вникнат по-дълбоко в сета на числата.

Екип на OpenFest

Екип на OpenFest

Coming soon.

Евгени Дюлгеров

Евгени Дюлгеров

Евгени Дюлгеров е Senior .NET Developer в Digitall. Има над 7 години опит като разработчик и IT консултант, ръководил е и екипи, участвал е и в планирането и изграждането на сложни enterprise архитектури. Последните 3 години се занимава активно с Microsoft Azure и Google Cloud Platform и е водил семинари на теми свързани с .NET, архитектури, Cloud услуги и др. Извън технологиите, Евгени се занимава активно с различни видове инвестиции, обича да чете книги с техническа и бизнес насоченост и да спортува.

Димитър Каналиев

Димитър Каналиев

-

Йордан Павлов

Йордан Павлов

Йордан Павлов има повече от 9 години опит в софтуерната индустрия. През годините е преминал през основните роли в процеса на разработване на софтуер, а понастоящем заема длъжността CTO в codbex. Йордан е open source ентусиаст и като част от Eclipse фондацията се опитва да популяризира Eclipse Dirigible - платформа с отворен код за разработване на бизнес приложения в облака.

Стефан Колев

Стефан Колев

Стефан е програмист от екипа на Европейската Комисия - Главна Дирекция Информатика, разработващ и поддържащ Компонент за Многократна Употреба - Търсачка. Специализира в Elasticsearch, Java. Участва в обновяването на стратегията на Европейската Комисия относно използването на отворен код през 2019-2020г. -- Stefan is a developer at the European Commission - Directorate General of Informatics (DIGIT), maintaining and developing the Corporate Search Service component. Interested in Elasticsearch and Java. He was involved in the 2019-2020 revamping of the Commission open source strategy.

15 и 16 октомври 2022 г.
форум "Джон Атанасов", София Тех Парк, София, България

Спонсори

ipacct logostorpool logo

Партньори

initlab logo

Място: форум "Джон Атанасов", София Тех Парк, София, България

С тролейбус

Тролеи 5 и 8 до спирка София Тех Парк.

Тролей 4 до спирка Площад на авиацията.

С автобус

Автобуси 73, 84, 184 и 306 до спирка София Тех Парк.

Автобус 305 до спирка Площад на авиацията.

Карта на всички маршрути (натиснете върху нея, за да увеличите изображението):

Карта на OpenFest

Място: форум "Джон Атанасов", София Тех Парк, София, България

С тролейбус

Тролеи 5 и 8 до спирка София Тех Парк.

Тролей 4 до спирка Площад на авиацията.

С автобус

Автобуси 73, 84, 184 и 306 до спирка София Тех Парк.

Автобус 305 до спирка Площад на авиацията.

Карта на всички маршрути (натиснете върху нея, за да увеличите изображението):

Карта на OpenFest