Програма

iCalendar

Зала АЗала B
15 октомври - събота
09:30 - 10:00Кафе

Обратна връзка

10:00 - 10:15Откриване

Обратна връзка

 
10:15 - 11:00Митичното животно отворена институция
Жоро Пенчев
/⁠Сдружение за градски политики⁠/

Обратна връзка

11:15 - 12:00Повишаване на общественото доверие чрез отворени данни
Благослав Михайлов
/⁠Фондация "Стража"⁠/

Обратна връзка

Is C++ Desktop Dead?
Doncho Angelov
/⁠Pliant.io⁠/

Обратна връзка

12:15 - 13:00Обществена инфраструктура в дигиталната ера
Божидар Божанов

Обратна връзка

Is the future of VLSI design open source?
Радослав Борисов

Обратна връзка

13:15 - 14:00Обяд

Обратна връзка

14:15 - 15:00Голям monitoring
Васил Колев
/⁠Фондация "Отворени проекти"⁠/

Обратна връзка

Composing the Ultimate SBOM
Ivana Atanasova
/⁠VMware⁠/, Velichka Atanasova
/⁠VMware⁠/

Обратна връзка

15:15 - 16:00Real-time Linux
Богдан Лежепеков
/⁠SUSE⁠/, Радослав Колев
/⁠Suse⁠/

Обратна връзка

Search engine of the European Commission: use of open source
Стефан Колев

Обратна връзка

16:15 - 17:00Linux обновления с RAUC и Docker
Леон Анави

Обратна връзка

Learn with FOSS communities
Elzbieta Godlewska
/⁠Linux Professional Institute⁠/

Обратна връзка

17:15 - 18:00Lightning talks

Обратна връзка

Кога технологиите възпрепятстват ученето?
Иван Господинов
/⁠Образование без раници⁠/

Обратна връзка

16 октомври - неделя
09:30 - 10:15Кафе

Обратна връзка

10:15 - 11:00Национална и EU киберсигурност
Петър Кирков
/⁠Министерство на електронното управление⁠/

Обратна връзка

An in-depth look at Maemo Leste
Merlijn Wajer

Обратна връзка

11:15 - 12:00Building vs Buying Software
Николай Стоицев
/⁠Halo Diagnostics⁠/

Обратна връзка

Какво е Community Management и има ли почва у нас?
Орлин Василев
/⁠Velero Project⁠/

Обратна връзка

12:15 - 13:00Security Safari in b0rken Land
Petar 'Hetti' Kosic

Обратна връзка

How to survive the eBPF verifier
Димитър Каналиев

Обратна връзка

13:15 - 14:00Обяд

Обратна връзка

14:15 - 15:00Kubernetes networking 101 from bottom to top
Валентин Христев
/⁠VMware⁠/

Обратна връзка

Lakehouse Analytics с Dremio
Димитър Митов
/⁠DXC Technology⁠/

Обратна връзка

15:15 - 16:00Kole Poluchi li? ...или защо и как да тестваме в production
Петър Събев
/⁠Webbicus⁠/

Обратна връзка

Streaming репликация в PostgreSQL за средни по размер бази данни
Иван Иванов
/⁠Telebid-Pro⁠/

Обратна връзка

16:15 - 17:00Pragmatic Machine Learning
Стефан Добрев
/⁠ST6⁠/

Обратна връзка

DynASM
Йоан Карадимов

Обратна връзка

17:15 - 18:00Using and abusing MySQL indexes
Marian Marinov
/⁠Web Hosting Canada⁠/

Обратна връзка

 
18:00 - 18:15Закриване

Обратна връзка

Social
Advanced Technical
Образование
Technical
OpenBiz
Technology & Government
English
Български

Кафе

Събуждане преди конференцията

Обратна връзка

Откриване

Ще открием конференцията.

Обратна връзка

Митичното животно отворена институция (Жоро Пенчев
/⁠Сдружение за градски политики⁠/)

Защо на институциите им е толкова трудно да споделят данни? А информация? А инициативи? Не могат, не искат или не знаят как? В тази лекция ще разгледаме през много ъгли и много натрупан опит в администрацията какво точно им пречи, как да го преодолеем и дали всъщност искаме.

Обратна връзка

Повишаване на общественото доверие чрез отворени данни (Благослав Михайлов
/⁠Фондация "Стража"⁠/)

Доверието в обществените институции е ключово за функционирането на една демокрация. В тази лекция искаме да разгледаме, през призмата на проекта Стража, как това доверие може да бъде повишено чрез предоставянето на бърз достъп до визуализации на отворени данни.

Обратна връзка

Is C++ Desktop Dead? (Doncho Angelov
/⁠Pliant.io⁠/)

Teaching our future colleagues during their first days with C++, I often get the question, "and what's next". The question usually comes at the end of the training, when the students wonder where and how to apply their brand new C++ knowledge. Some even wonder if they wasted time learning one of the most powerful and universal programming languages. Because of this, I decided to talk with you about [Dear IamGUI](https://github.com/ocornut/imgui), „a bloat-free graphical user interface library for C++“.

Обратна връзка

Обществена инфраструктура в дигиталната ера (Божидар Божанов)

Свикнали сме обществената инфраструктура да бъде физическа – пътища, релси, осветление, кабели. В 21-ви век обществената инфраструктура трябва да бъде и дигитална, а именно – програмни интерфейси (APIs).

Обратна връзка

Is the future of VLSI design open source? (Радослав Борисов)

Last years there was a major push towards designing open source chips and creating an environment where sharing designs is possible, similar to the open source software at the beginning. The biggest issue was that there were no open source PDKs, which can be used for real design. Most of the open source PDKs were general purpose with academic models, which were either overestimating or underestimating the processes compared to real foundries. Today it is possible to design your own chip, simulate its performance and even fabricate it for free if you wish, using only open source software. Currently, a 130 nm node is available for general-purpose designs and academic projects with an area of approximately 10 mm^2 on open MPW for free. This is the first open PDK from Skywaters and made possible by Google, but this is just the beginning since more foundries are joining and opening their processes for low-cost fabrication of custom ASICs. In this talk I would like to touch the surface of the ASIC design process and how you can design your own chip using only open source tools and why not send it for fabrication.

Обратна връзка

Обяд

Възстановяване на силите.

Обратна връзка

Голям monitoring (Васил Колев
/⁠Фондация "Отворени проекти"⁠/)

Ще разкажа за система за monitoring на хиляди отдалечени машини, както и на системата, която работи в/у тях. Ще опиша софтуера, дописаните неща, как се справя и колко лесно всеки може да си сглоби сам такава.

Обратна връзка

Composing the Ultimate SBOM (Ivana Atanasova
/⁠VMware⁠/, Velichka Atanasova
/⁠VMware⁠/)

The potential of SBOMs to track vulnerabilities is widely recognized. Open source tools capable of creating SBOMs exist in abundance. However, many of these tools are inventorying software post-build, which relies on heuristics and can result in missing build and dependency metadata which limits the compliance and security benefits of an SBOM. Software is modular in nature - each component has its lifecycle and our SBOM creation and management should represent the modular nature of the whole. What if instead of relying on post-build tools we utilized a sum-of-parts approach to create component-level Micro-SBOMs that could be stitched together to create one high-level SBOM? We refer to the process of taking one or more Micro-SBOMs describing some component of the same top-level software and transforming them into a single SBOM as "composing". Instead of asking SBOM consumers to open hundreds of fragmented Micro-SBOMs, we’re working on a tool that can do the composing for us. In this talk we will share details on why post-build scanning isn’t sufficient for producing accurate SBOM, discuss the operationalization of SBOMs and motivate the need for more modular SBOM composition. We will demo our proof-of-concept SPDX SBOM composition tool and invite your feedback and collaboration.

Обратна връзка

Real-time Linux (Богдан Лежепеков
/⁠SUSE⁠/, Радослав Колев
/⁠Suse⁠/)

The Linux kernel was never designed with real-time applications in mind. Despite the fact that many people were skeptical about retrofitting such capabilities the PREEMPT_RT patch set has proven it's possible. Linux hasn't conquered the realm of safety-critical 'hard real-time' systems yet and maybe never will, but with the help of PREEMPT_RT, it's definitely an option worth considering if you are dealing with a 'soft real-time' system.

Обратна връзка

Search engine of the European Commission: use of open source (Стефан Колев)

This talk in English and Bulgarian will detail how the Commission uses open source for its internal search engine.

Обратна връзка

Linux обновления с RAUC и Docker (Леон Анави)

RAUC е open source софтуерен механизъм за обновление на Linux дистрибуции с два идентични ext4 дяла и възможност за допълнителни дялове за съхранение на данни. След инсталиране на обновлението на неактивния дял и рестарт, първоначална зареждаща програма (boot loader) трябва да го активира. Ще разгледаме интеграцията на RAUC в Linux kernel-a и Das U-Boot за Raspberry Pi при създаване на GNU/Linux дистрибуция с Yocto Project и OpenEmbedded. Също така презентацията ще демонстрира комбинирана стратегия за обновления чрез RAUC и виртуализация посредством Docker контейнери за потребителските приложения.

Обратна връзка

Learn with FOSS communities (Elzbieta Godlewska
/⁠Linux Professional Institute⁠/)

Ubuntu, Debian, Parrot, Sys/DevOps, LPI - these are examples of free and open software communities. How do these informal groups work? How do you turn a shared passion into a project and a project into a profession?

Обратна връзка

Lightning talks

Кратки лекции от по 5 минути със записване на място.

Обратна връзка

Кога технологиите възпрепятстват ученето? (Иван Господинов
/⁠Образование без раници⁠/)

Всеки един образователен продукт е създаден с определен педагогически дизайн, независимо дали създателите му осъзнават това, или не. Макар и качеството на учене с даден инструмент или материал да зависи в най-голяма степен от приложената от учителя педагогика, педагогическият дизайн на учебните пособия също предопределя и структурира учебния процес и неговите резултати. Медийните и технологичните иновации обикновено водят след себе си ентусиазъм за трансформация в образователния сектор, но исторически погледнато трансформацията най-често се изразява в разширяване обхвата на институциите и в смъкване на критериите за учене. Защо се получава така, какви рискове водят след себе си тенденциите в образователните технологии и на какво можем да се надяваме ще бъдат предмет на лекцията на учителя по философия Иван Господинов от сдружение „Образование без раници“.

Обратна връзка

Национална и EU киберсигурност (Петър Кирков
/⁠Министерство на електронното управление⁠/)

Как работи киберсигурността на ниво държава: каква е функцията на CSIRT екипите, как може да се докладва нещо, свързано с киберсигурност, какво се случва след това (ескалацията)? Какво се случва на EU ниво – Директива NIS2, ENISA и накъде отиваме?

Обратна връзка

An in-depth look at Maemo Leste (Merlijn Wajer)

This talk will discuss the Maemo Leste GNU/Linux smartphone operating system architecture in detail. In particular, it will discuss the relevant low-level parts of the Linux kernel (and drivers) that the project interacts with, as well as the design of the userspace components, how they interact, and the direction we aim to take the project in the near future.

Обратна връзка

Building vs Buying Software (Николай Стоицев
/⁠Halo Diagnostics⁠/)

As engineers, we like to solve problems by building solutions from scratch. Even though on some occasions it’s better to buy and integrate existing software. But how come? Are engineers who don’t always deliver from scratch real engineers? The goal of this talk is to answer all important questions about making build vs buy decisions. We’ll see how to define a clear strategy for making such decisions. And we’ll explore how to select and integrate existing software efficiently. Even if your company doesn’t have the habit of doing it.

Обратна връзка

Какво е Community Management и има ли почва у нас? (Орлин Василев
/⁠Velero Project⁠/)

Какво е Community Management/Manager и има ли той почва у нас? Къде свършва техническата част, започва DevRel и как това се отнася към Community Management? Въобще, „комюнитито“ има ли нужда от мениджър и с какво една такава роля помага за развитието на един Open Source проект? Орлин е с 20-годишен опит от sysadmin през developer и DevOps, в момента community manager. Ще се опита да отговори на тези въпроси, както и да разкаже за прехода от техническата роля към community manager!

Обратна връзка

Security Safari in b0rken Land (Petar 'Hetti' Kosic)

<u>Note:</u> This presentation is especially designed for people without IT (security) expertise. <br><br> As in the years before, 2021 has seen the accumulation of numerous vulnerabilities to make a big splash in IT -- from zero-days in Microsoft Exchange and various VPN solutions, 21 coffin nails in the exim email server to missing access restrictions to health data in various COVID-19 related software, 2021 had it all -- yay \o/ (or something like that). <br> After a brief introduction to IT Security Basics, the talk will present and explain the impact of security vulnerabilities from 2021. These have been divided into areas of everyday life, i.e. email, office, or printers, to then discuss vulnerabilities in each area and show what specific risks are present in each area.

Обратна връзка

How to survive the eBPF verifier (Димитър Каналиев)

Защо бихме използвали eBPF в production, или как да се застреляме в крака, без да има други жертви. Често срещани грешки и как да ги избегнем.

Обратна връзка

Kubernetes networking 101 from bottom to top (Валентин Христев
/⁠VMware⁠/)

Kubernetes Networking 101 will introduce attendees to the world of network communications. Starting from basic L2 Linux OS networking like interfaces and bridging passing containers namespaces, veth ( Virtual Ethernet Device ) to the roof, a.k.a. Kubernetes CNI, DNS, plugins, services, ingress, and load balancing. The talk delivers a high-level overview but will help you understand how all facets of Kubernetes networking come together to enable powerful communication solutions.

Обратна връзка

Lakehouse Analytics с Dremio (Димитър Митов
/⁠DXC Technology⁠/)

Dremio е софтуер с отворен код и lakehouse платформа за изпълнение на аналитични задачи чрез SQL заявки директно върху данни от data lake, без да е необходимо поддържането на data warehouse. Според нуждите на потребителя Dremio може да обединява и обработва данни от различни източници – object storage, релационни бази данни, NoSQL бази данни и отделни файлове без междинни копия. С native поддръжка на формата Apache Arrow, силен паралелизъм и кеширане на информацията, Dremio може бързо да даде желания резултат в работата с непрекъснато нарастващи и разнообразни данни. Поддръжката на протокола Apache Arrow Flight SQL улеснява значително взаимодействието на Dremio с други системи.

Обратна връзка

Kole Poluchi li? ...или защо и как да тестваме в production (Петър Събев
/⁠Webbicus⁠/)

Човек и добре да живее, се налага да тества в production. Кога и как можем да избегнем това? Как да направим така, че Колето да не праща хиляди мейли на клиентите ни? Как да маскираме и обфускираме данни, какво подмножество данни да изберем и няколко други трикове, споделени от Петър Събев и 18-годишния му професионален опит в сферата на тестването.

Обратна връзка

Streaming репликация в PostgreSQL за средни по размер бази данни (Иван Иванов
/⁠Telebid-Pro⁠/)

Лекцията има за цел да представи предизвикателствата и решенията за тях при активиране и конфигуриране на PostgreSQL streaming репликация за средни по размер бази данни (между 5-15 TB). Конфигурирането и поддържането на репликация в PostgreSQL за подобни размери от бази данни не представлява технически проблем, но изисква внимание, защото има тънкости, които, ако бъдат пропуснати, репликацията или няма да се осъществи, или няма да бъде надеждна. Затова в лекцията ще бъдат описани практически съвети и инструменти за справяне с техническите трудности, породени от обема на базата данни или свързани със скоростта на мрежовата връзка между master сървъра и secondary сървъра. В края на лекцията ще бъдат дадени и решения за мониторинг и правилна поддръжка на репликацията след нейното активиране.

Обратна връзка

Pragmatic Machine Learning (Стефан Добрев
/⁠ST6⁠/)

In this talk, we will walk in the shoes of a machine learning engineer from building domain knowledge to deploying models to production. If you love programming but don't want your head exploding with cross-entropy loss and descending gradients this is your talk.

Обратна връзка

DynASM (Йоан Карадимов)

DynASM e двигателят зад LuaJIT. Представлява комбинация от препроцесор за езика C и минималистична библиотека за генериране изпълним код по време на изпълнение. Тази лекция е увод във възможностите, предимствата и ограниченията на DynASM, както и демонстрация на имплементацията на JIT компилатор за малък DSL (предметно-ориентиран език).

Обратна връзка

Using and abusing MySQL indexes (Marian Marinov
/⁠Web Hosting Canada⁠/)

In this talk, Marian will present a deep dive into the internals of MySQL by providing more information about how MySQL handles your queries. He will answer the following questions: * How to identify bad or slow queries * How do indexes work in MySQL * How to identify inefficient indexes * Why MySQL is not choosing my index * When to leverage HASH indexes instead of BTREE You will see concrete examples and solutions. In addition, Marian will share some monitoring metrics that you can use in your Grafana setup, to keep an eye on MySQL itself.

Обратна връзка

Закриване

Ще закрием конференцията.

Обратна връзка

Радослав Колев
Marian Marinov
Петър Кирков
Благослав Михайлов
Boyan Milanov
Петър Събев
Иван Иванов
Velichka Atanasova
Ivana Atanasova
Божидар Божанов
Орлин Василев
Михаил Андреев
Калоян Котларски
Стефан Добрев
Elzbieta Godlewska
Мартин Врачев
Merlijn Wajer
Димитър Митов
Antoni Ivanov
Валентин Христев
Илиян Петков
Николай Стоицев
Йоан Карадимов
Жоро Пенчев
Иван Господинов
Doncho Angelov
Щеряна Шопова
Цветан Узунов
Мартин Айвазов
Александър Тодоров
Леон Анави
Dimitar Zahariev
Радослав Борисов
Васил Колев
Мариела Станчева
Екип на OpenFest
Евгени Дюлгеров
Димитър Каналиев
Йордан Павлов
Стефан Колев
Неделчо Делчев
VarnaLab ВарнаЛаб
Богдан Лежепеков
Петко Павловски
Deb Goodkin
Petar 'Hetti' Kosic
Радослав Колев

Радослав Колев

Радослав започва да си играе с ГНУ/Линукс като ученик в края на миналия век :). Не след дълго намира първата си истинска работа като системен администратор на сървъри на интернет доставчик. След това нещата се въртят все около любимата операционна система, като в различни моменти е бил QA, програмист или devops. После добавя и друго от своите хобита към професията – електрониката, и се занимава с разработка на софтуер за специализирани електронни устройства. В момента работи в Suse по проект за вграждане на Линукс в автомобили, а в свободното си време прави разни неща от дърво.

Marian Marinov

Marian Marinov

Marian is a system administrator by heart. He is working with Linux for more than 20 years. Currently, he is Head of DevOps at Web Hosting Canada. He is a big fan of FOSS and regularly speaks at different FOSS conferences around the world. Marian also helps with the organization of OpenFest - Bulgaria's biggest FOSS conference. In his spare time, he teaches Linux system administration and Network security courses at Sofia University and SoftUni.

Петър Кирков

Петър Кирков

Петър се занимава с информационна сигурност от 20 години, като е правил одити, работил е с нормативни регулации, стандарти и изисквания, както и е проектирал системи. Понастоящем е директор „Мрежова и информационна сигурност“ в Министерство на електронното управление, където се занимава с киберсигурност не само на самото министерство, а на държавно ниво.

Благослав Михайлов

Благослав Михайлов

Благослав Михайлов е млад инди гейм девелопър и поддръжник на е-демокрацията. Завършил е изкуствен интелект в Шефилд, но от 4 години е в България и работи по различни свои проекти, целящи да подобрят социалната среда на България чрез технологии. От средата на 2021 създава и развива проекта „Стража“.

Boyan Milanov

Boyan Milanov

Boyan Milanov is a junior system administrator. Fan of UNIX/Linux systems also interested in Database administration.

Петър Събев

Петър Събев

Peter Sabev has been passionate about computers, programming, and IT since the era of Pravetz-8 (when he was seven years old). Winning medals as part of the Bulgarian national programming team during his years as a high school student, he founded his big passion in 2005 - software testing and quality assurance. Since then, he has climbed the entire career ladder - from Junior QA to CEO of his own consulting IT company. Peter has also built IT teams from scratch in various software companies from different sectors: finances, insurance, real estate, e-commerce, smart homes, IoT, fraud prevention, security, cryptography, sports betting, RPA, etc. Peter has acquired a Ph.D. with a thesis about software test automation. He also co-organizes conferences and events for the IT community in Bulgaria, such as DEV: Challenge Accepted, QA: Challenge Accepted, IT-Weekend, etc. He has spoken at many international conferences and meetups in Bulgaria, Romania, Lithuania, Russia, the Netherlands, Italy, England, and others. Married, with two children, five laptops, and a cat.

Иван Иванов

Иван Иванов

Иван Иванов е senior системен администратор и team leader в Telebid-Pro, където отговаря за инсталиране, конфигуриране и мониторинг на Linux и Cloud-базирани операционни системи. Интересите му се разпростират от перфектно владеене на малки команди като grep и awk, до вдигане и поддържане на големи клъстъри от бази данни, например. Интересува се от Linux и open-source софтуер от повече от 10 години. Може би тук е моментът да се спомене, въпреки че познава Debian GNU/Linux от версия 5 (lenny), Иван е фен на systemd начина за конфигуриране на услуги.

Velichka Atanasova

Velichka Atanasova

Velichka is a Senior Open Source Engineering Manager in VMware’s Open Source Program Office where she thrives in exploring the innovation capabilities and collaborative power of open source. Before joining VMware in 2019, she spent more than a decade working for a large international financial institution, rising from a junior .NET engineer to the head of the software development department in Sofia, Bulgaria. Over the years, she has engaged in all aspects of the software development lifecycle and gained considerable knowledge and experience in Project and People Management. Velichka lives in Sofia with her partner and is raising two smart and self-confident young ladies.

Ivana Atanasova

Ivana Atanasova

Ivana Atanasova is an Open Source Engineer in VMware's Open Source Program Office, where she has contributed to a variety of projects, including Tern, Python-TUF, CHAOSS' Augur, Network Service Mesh, OpenFaaS, and others. Previously, Ivana worked at the Bulgarian Academy of Science as a contractor for the Advanced Computing for Innovation Project in Sofia for generating emotional speech. She is an active speaker and has spoken at various events, including KubeCon, Open Source Summit, OpenFest, and served as a member of the KubeCon EU 2022 Program Committee. When she’s away from her keyboard, Ivana enjoys playing piano, painting, reading, cooking, and walking around nature.

Божидар Божанов

Божидар Божанов

Божидар Божанов е програмист и софтуерен архитект. Първият министър на електронното управление на България. Основател на LogSentinel, компания за информационна сигурност.

Орлин Василев

Орлин Василев

Orlin Vasilev aka Orlix is the Sr. Community Manager (Harbor and Velero) as part of the Cloud Native team at VMware. CNCF Ambassador and driving the biggest Meetup Group (~1K members) in Bulgaria. KubeCon CfP review board member and co-chair for Track 101. Previously SysAdmin/Dev/SRE/System engineering roles for over 15 years! Located in Bulgaria, Europe! Father of two - a girl and a boy! Passionate snowboarder, DIY, and semi-professional BBQ Pitmaster!

Михаил Андреев

Михаил Андреев

Open source ентусиаст от над 10 години. Понастоящем devops с хоби домашно варене на бира.

Калоян Котларски

Калоян Котларски

Калоян Котларски е на 26 години. Завършил е „Музика“ в НБУ, специалност „Тон-режисура“. Практикувал е професията 3 години. Още от ученик се занимава непрофесионално с компютърни технологии. В последната година и половина е част от StorPool като системен администратор.

Стефан Добрев

Стефан Добрев

Stefan has been fighting entropy in software for the last two decades. He believes that nothing is impossible, it just takes a little longer to accomplish. Stefan's mission is to build great teams fueled by a strong culture. His playground is ST6 which is a cultural startup with a focus on software craftsmanship.

Elzbieta Godlewska

Elzbieta Godlewska

Since 2005 dedicated to promoting Open Source, since 2011 with the Linux Professional Institute (LPI), a global certification standard and career support organization for open source professionals. Elzbieta has been working on certification programs and career support for IT professionals for many years, previously as a senior manager at CompTIA for EMEA regions.

Мартин Врачев

Мартин Врачев

Martin Vrachev works at VMware and is an Open Source software developer part from the Open Source Technology Center (OSTC) inside the Office of the CTO (OCTO). Together with his colleagues from the Security team inside OSTC, they work on The Update Framework (TUF) specification and python reference implementation. Their goal is to help to achieve PEP 458 - integrate TUF inside PyPI. Martin is also a part of the CNCF Sig Security group. There they are doing security assessments (similar to Treat Modeling) on Open Source projects and work towards educating and helping developers to recognize the possible security vulnerabilities in the Cloud Native world.

Merlijn Wajer

Merlijn Wajer

Merlijn Wajer finished his Bachelor of Computer Science at the University of Amsterdam. He loves working on free and open source software. Next to his academic adventures, he: * is one of the founders of the "Maemo Leste" association in the public interest in Bulgaria, focused on proving an ethical smartphone operating system * is one of the founders of the “Hart voor Internetvrijheid” foundation, a foundation dedicated to protecting anonymity online * is a member of the Sofia Hackerspace "initLab" * works on software for archive.org

Димитър Митов

Димитър Митов

Димитър Митов е data engineer в DXC Technology, Линукс потребител по убеждение и поддръжник на отворените технологии в последните почти две десетилетия.

Antoni Ivanov

Antoni Ivanov

Software developer working on big data analytics systems. He is passionate about helping organizations and people create great products using data-driven practices. His latest work is on an open-source project Versatile Data Kit which aims to make the life of Data Engineers and scientists happy and easy. In his spare time he tries to learn piano, Japanese, go (the ancient Chinese game, not the programming language), and tennis.

Валентин Христев

Валентин Христев

Valentin Hristev is Staff Site Reliability Engineer at VMware Carbon Black. The core function is to keep Clouds clear and prevent storms by proactively identifying issues and taking action on more than a million VMs. He loves to write Cloud Native solutions, automate the world, and be one step ahead of the problems. With more than 18 years of experience starting in system and network administration, his heart is in the IT industry as a Site Reliability Engineer. In his spare time, he is trying to find new challenges to keep his life interesting.

Илиян Петков

Илиян Петков

Запалих се по Линукс, откакто започнах първия си стаж като ученик в края на 90-те. Завърших магистратура в Технически университет - София и няколко години работих в сферата на телекомуникациите. Последните 10 години се занимавам основно със системна администрация, виртуализация, програмиране и автоматизация. От няколко години интересите ми са насочени основно към системите за контейнеризация и оркестрация.

Николай Стоицев

Николай Стоицев

Nikolay Stoitsev is an engineering manager at the early-stage HealthTech startup Halo Dx. He is leading a team that is reimagining the software systems for medical diagnosis to improve human health and well-being. Nikolay has an obsession with building great teams and great software products. He was previously at Uber, VMware, and different startups.

Йоан Карадимов

Йоан Карадимов

Йоан е завършил СМГ и ФМИ на СУ. Има 15 години професионален опит с разнообразие от езици и технологични стекове. В момента работи в Dext. Участвал е в организацията и воденето на различни курсове в СУ, където в момента е докторант. Интересите му включват изкуствен интелект, алгоритми, оптимизация, програмиране на ниско ниво, portable код. Използва GNU userland... върху Windows.

Жоро Пенчев

Жоро Пенчев

Жоро Пенчев е софтуерен специалист с над двадесет годишен опит и е поемал всякакви роли в индустрията. Почти толкова години опит има и в гражданския активизъм из теми като електронно управление, иновации, българи в чужбина, образование, културно и природно наследство, градски политики. Съветник на министъра на електронното управление и експерт към кабинета на вицепремиера по ефективно управление в последното правителство, както и съветник по дигитализация и иновации на министъра на икономиката през 2021 г. Координатор в областите управление, икономика и технологии в проекта „Визия за София“ за изработване на дългосрочна стратегия за развитие на столицата, консултант по архитектури за данни и информационни системи в ОП Софияплан. Председател на управителния съвет на фондация „Общество.бг“ и част от екипа, създал първия национален портал за отворени данни и кампанията за отворен код в публичните проекти. Със седемгодишен опит като преподавател по компютърни науки в СУ „Св. Климент Охридски“.

Иван Господинов

Иван Господинов

Иван Господинов е председател на Управителния съвет на сдружение „Образование без раници“ от създаването му и един от учредителите му през 2015 г. Той е официалният „езиков адвокат“ за български език към Кан Академията. Той превежда и записва образователни клипове и организира работните процеси около платформата от 2011 г. насам. Иван е учител по философия и немски език. В „Образование без раници“ той е основният експерт по образователни политики, вкл. консултирайки институции като МОН, както и обучител на учители. Докторант по философия на образованието към Католическия университет на Айхщат–Инголщат, магистър по образователни науки от Единбургския университет (Шотландия, 2017 г.) и бакалавър по философия от Лайпцигския университет (Германия, 2013 г.). Иван е участвал в програмата на „Заедно в час“ и е носител на отличието „30 под 30“ на Форбс България в категория образование.

Doncho Angelov

Doncho Angelov

A Senior C++ person (Developer, Lead, you get the idea) for more than twenty years, but fifteen years ago. The last line of production code wrote in 2010 as part of Microsoft. Even had the insanity to present Microsoft technologies at OpenFest back then, when Microsoft was "the enemy of the OpenSource State." For fifteen and more years, he has been part of the people, who fight both the good and the bad in software engineering, e.g. building and leading teams from zero to eighty people. Teams with one goal: to write as good, beautiful, effective, and efficient software. He's still in this business, so maybe, probably, he's doing something right. On the other hand, he's often haunted by crazy ideas, like the one, "ok, why not present at OpenFest about technology, which has been here for 30+ years?" After all, the people at today's OpenFest are much closer than his oldest son's age, right? What could go wrong? Maybe he does it because he believes laughter, healthy satire, and having fun altogether make the world a better place. Let's see how it goes!

Щеряна Шопова

Щеряна Шопова

Щеряна Шопова получава като подарък първия си компютър на 7 и оттогава винаги е знаела, че иска да се занимава точно с програмиране. Завършила е Информатика във ФМИ на СУ, от почти двадесет години се занимава с разработката на различни приложения, най-вече свързани с компютърни мрежи и вградени системи. От 2006-а година участва в разработката на проекта FreeBSD, горе-долу по същото време се присъединява и към екипа на OpenFest. Обича да пътува и да среща нови места и приятели.

Цветан Узунов

Цветан Узунов

Цветан Узунов е Hardware hacker и се опитва да популяризира Open Source Hardware в България. Занимава се с хардуер и софтуер, откакто се помни. Основава фирма Олимекс преди 27 години, повечето от продуктите на фирмата са с отворен хардуер и софтуер, показвайки на практика, че отворените технологии не само не пречат, но помагат да се създават по-добри продукти и правят бизнеса по-успешен.

Мартин Айвазов

Мартин Айвазов

Martin is a software engineer, robotics enthusiast, and ex-president at RoboClub.bg where students from different courses and flows combine their skills to create(designing, assembling, and programming) robots, home-automation systems, drones, etc. He has organized dozens of workshops for soldering, python programming, robotics, git/github, etc. His main purpose is to have fun doing the things he loves.

Александър Тодоров

Александър Тодоров

Алекс е програмист и QA с 10 години опит в бранша. Той е открил над 1600 бъга и е бил test lead на Red Hat Enterprise Linux 5 през целия жизнен цикъл на продукта. В момента се занимава основно с QA консултация и research на различни QA техники. Обича да пише на Python и да праща пул рикуести в GitHub.

Леон Анави

Леон Анави

Леон Анави e софтуерен инженер и open source ентусиаст. Занимава се с разработване и интегриране на open source софтуерни проекти в GNU/Linux дистрибуции за автомобилната индустрия и embedded Linux устройства. В свободното си време проектира open source hardware. Участвал е като лектор на редица конференции за технологии с отворен код в Сан Франциско, Сан Диего, Портланд Орегон, Брюксел, Берлин, Прага, Братислава, Лион, Кеймбридж, Хонг Конг, Шанхай, Шънджън, София, Бургас и в любимия му роден Пловдив.

Dimitar Zahariev

Dimitar Zahariev

Dimitar is an openSUSE Advocate and a lecturer. As an openSUSE Advocate, he seeks to popularize the project and the distributions in particular and helps people adopt and use them. As a lecturer, he has participated in conferences on different topics. For the past five+ years, he has been developing and teaching courses on various topics such as Windows, Linux, Kubernetes, DevOps, and Azure.

Радослав Борисов

Радослав Борисов

Rado is an open source enthusiast, fan of all kinds of electronics. Has finished master's degree in radio communications, worked on different projects including microwave and photonics.

Васил Колев

Васил Колев

Занимава се с дебъгване на каквото му дадат. Преди да стане баща, се занимаваше сериозно с организацията на OpenFest, сега не чак толкова.

Мариела Станчева

Мариела Станчева

Мариела Станчева е анализатор на данни. Обича да разказва историята зад числата. И да учи компютрите да я разказват. Има две деца и всяко от тях не харесва математиката по свой собствен уникален начин. Опитът с тях е причина да напише книгата „Наръчник на бунтаря за проваляне на часа по математика“. Обича да играе бордови игри. Бордовата игра „Светът на Байта“ е с уникална механика и изключителен дизайн. Така Мариела Станчева иска да мотивира хората да вникнат по-дълбоко в света на числата.

Екип на OpenFest

Екип на OpenFest

Coming soon.

Евгени Дюлгеров

Евгени Дюлгеров

Евгени Дюлгеров е Senior .NET Developer в Digitall. Има над 7 години опит като разработчик и IT консултант, ръководил е и екипи, участвал е и в планирането и изграждането на сложни enterprise архитектури. Последните 3 години се занимава активно с Microsoft Azure и Google Cloud Platform и е водил семинари на теми, свързани с .NET, архитектури, Cloud услуги и др. Извън технологиите Евгени се занимава активно с различни видове инвестиции, обича да чете книги с техническа и бизнес насоченост и да спортува.

Димитър Каналиев

Димитър Каналиев

Dimitar is a DevOps engineer with 6 years of experience at SiteGround and has been an open source enthusiast for the past 10 years. He's been involved in various large-scale projects throughout the course of his career. He has co-lectured a course in Linux System Administration at FMI and is a frequent supporter of tech- related events. His most recent work and interests lie in the field of high performance networking.

Йордан Павлов

Йордан Павлов

Йордан Павлов има повече от 9 години опит в софтуерната индустрия. През годините е преминал през основните роли в процеса на разработване на софтуер, а понастоящем заема длъжността CTO в codbex. Йордан е open source ентусиаст и като част от Eclipse фондацията се опитва да популяризира Eclipse Dirigible – платформа с отворен код за разработване на бизнес приложения в облака.

Стефан Колев

Стефан Колев

Стефан е програмист от екипа на Европейската Комисия – Главна Дирекция Информатика, разработващ и поддържащ Компонент за Многократна Употреба – Търсачка. Специализира в Elasticsearch, Java. Участва в обновяването на стратегията на Европейската Комисия относно използването на отворен код през 2019-2020 г. -- Stefan is a developer at the European Commission - Directorate General of Informatics (DIGIT), maintaining and developing the Corporate Search Service component. Interested in Elasticsearch and Java. He was involved in the 2019-2020 revamping of the Commission's open source strategy.

Неделчо Делчев

Неделчо Делчев

Софтуерен архитект от местното звено на SAP. Интереси, свързани с инструментите за разработка на приложения – програмни модели, среди за разработка, компоненти и фреймуърци, програмни езици, архитектурни схеми. Опит и наблюдения от зората на Java, през Web 1.0 и SOA архитектурите, до съвременните клауд инфраструктури и услуги. Създател и сътрудник в няколко проекта с отворен код, като основният фокус е върху проекта Eclipse Dirigible (dirigible.io).

VarnaLab ВарнаЛаб

VarnaLab ВарнаЛаб

VarnaLab е независимо физическо място, развивано и използвано от хора с общи интереси, обикновено в сферата на компютрите, машините, технологиите, науката и цифровите или електронните изкуства, където те могат да се срещат, общуват и сътрудничат.

Богдан Лежепеков

Богдан Лежепеков

Bogdan is a software engineer with a passion for critical practices and technologies. Starting as a programmer in telecom, he found himself in the automotive industry, where he was involved in embedded projects with various carmakers. Today, as an engineer at SUSE, Bogdan works on Linux in critical applications.

Петко Павловски

Петко Павловски

Open source Rust and Typescript developer. Tinkering with decentralised data, WebAssembly and microcontrollers. Founder at Nixum - a software consulting and development company that delivers high-quality Rust solutions for the Blockchain world.

Deb Goodkin

Deb Goodkin

Deb is the Executive Director of the FreeBSD Foundation, joining as the first employee back in August 2005. Before venturing into the world of open source and operating systems, she spent two decades working as an embedded firmware engineer, technical marketer, and technical sales engineer in the data storage industry. Deb now focuses on learning more about operating systems while advocating for FreeBSD around the world. Besides supporting the FreeBSD Project, she's been working on introducing more girls and women to STEM. Deb grew up in California and earned her undergraduate degree in Computer Engineering from the University of California, San Diego, and her Master's Degree in Electrical Engineering from the University of Santa Clara.

Petar 'Hetti' Kosic

Petar 'Hetti' Kosic

Hetti is an IT Security Expert from Vienna with a passion for IT Security and geeky stuff. He is member of the finest Viennese <a href="https://metalab.at">Hackspace Metalab</a>. In his free time he enjoys traveling to community based IT Security Conferences. The <a href="https://cryptoparty.at">Viennese Cryptoparty</a> is organized by him, where he also holds lectures and workshops about a broad range of IT Security & Privacy topics. You can also find him at the <a href="https://c3w.at">Chaos Computer Club Vienna (C3W)</a>. On some weekends he is hunting flags with the successful academic CTF Team <a href="https://w0y.at/">We_0wn_Y0u.</a> <br><br> You like buttons?<br> <button type="button">Click Me!</button>

15 и 16 октомври 2022 г.
форум "Джон Атанасов", София Тех Парк, София, България

Спонсори

storpool logoipacct logo

Партньори

initlab logodevbg logocokitchen logo

Място: форум "Джон Атанасов", София Тех Парк, София, България

С тролейбус

Тролеи 5 и 8 до спирка София Тех Парк.

Тролей 4 до спирка Площад на авиацията.

С автобус

Автобуси 73, 84, 184 и 306 до спирка София Тех Парк.

Автобус 305 до спирка Площад на авиацията.

Карта на всички маршрути (натиснете върху нея, за да увеличите изображението):

Карта на OpenFest

Място: форум "Джон Атанасов", София Тех Парк, София, България

С тролейбус

Тролеи 5 и 8 до спирка София Тех Парк.

Тролей 4 до спирка Площад на авиацията.

С автобус

Автобуси 73, 84, 184 и 306 до спирка София Тех Парк.

Автобус 305 до спирка Площад на авиацията.

Карта на всички маршрути (натиснете върху нея, за да увеличите изображението):

Карта на OpenFest